ACTA DE LA REUNIÓ D’AMPA. 11 de maig de 2017

 

S’inicia la reunió a les 21: hores en presència de 19 persones. L’ordre del dia és el següent:

 1. Valoració de Sant Jordi
 2. Preparació de la festa de l’Escola: planificació tasques i activitats

        – Xocolatada (P3): dijous 18 de maig

        – Trasto vell (4t)

        – Reciclatge i tarima (5è)

        – Bar (6è)

 1. Casal d’estiu
 2. Articles de la Revista de l’Escola
 3. Treball de Comissions
 4. Xarxa d’AMPA’s
 5. D’altres

 

 1. Valoració de Sant Jordi

Com cada any la parada de St. Jordi és organitzada per l’AMPA. la gestió de la mateixa corre a càrrec de la comissió de 6è i l’AMPA. Els guanys es reparteixen en un 10% per AMPA i la resta s’inverteix per la festa de fi de curs de 6è.

Enguany s’han posat a la venda 440 llibres triats per l’AMPA, amb molta varietat on poder escollir, inclús llibres en anglès (aquests no han tingut gaire èxit). S’han venut 39 llibres a les famílies i 63 per a la biblioteca de l’escola. Els guanys obtinguts han estat 1266€.

Els llibres que no s’han venut es tornaran a l’editorial sense cost.

 

 1. Preparació de la festa de l’Escola: planificació tasques i activitats

        – Xocolatada (Organitzat per P3): dijous 18 de maig

S’explica l’organització de la festa: caldrà quedar una estona abans de les 16:30 per tallar el pa. Com que no es pot accedir a la cuina, la xocolata la preparen les cuineres i la deixen apunt per servir. Una mare pregunta quanta gent cal per fer la feina. Amb unes 10 persones n’hi ha prou. Aquestes persones hauran de preparar les taules per servir la xocolata i el pa, i servir-lo.

        – Trasto vell (Organitzat per 4t): el dia de la festa de l’escola

S’explica el que s’ha fet els anys anteriors: s’acumulaven  els trastos en una aula. Aquesta any però, no s’ha pogut trobar un espai on deixar els trastos. S’ha proposat deixar-ho al taller. Com que el taller no és massa gran caldrà fer un  triatge a diari (enlloc d fer-ho un cop recollit tot)per evitar acumular trastos que no es puguin re-utilitzar. D’aquesta forma s’haurà de treballar durant més dies però fent una feina menys intensiva. ES recorda que les joguines i la roba que es porti ha d’estar ja en bon estat.

La paradeta es posarà des de primera hora el dia d ela festa de l’escola.

        – Reciclatge i tarima (5è)

Una mare de 5è pregunta en què consisteix el reciclatge. S’explica que cal muntar els contenidors amb les bosses i senyalitzar-los amb els cartells de cada fracció de residu. Durant la festa caldrà vigilar que es llencin correctament els residus als contenidors corresponents i anar buidant-los a mesura que es vagin omplint. Al final de festa s’hauran de recollir els residus i treure’ls als contenidors del carrer.

S’exposa que cada any hi ha el problema que la gent no separa els residus correctament. Per evitar que passi es proposa posar unes bosses a cada taula per tal que sigui cada taula la responsable de separar els residus.

Des de l’equip de l’AMPA es demana que es faci un escrit amb la informació de tot el procés; dels problemes que s’han trobat i com s’han solucionat o com es proposa solucionar-ho per al proper any.

No arribem a cap acor de com poder gestionar bé tots els residus, ja que a totes les escombraries de l’escola s’hi acaba acumulant de tot. caldrà revisar aquest tema per futures ocasions.

La tarima ens la cedeix l’escola Baloo. Cal trobar voluntaris per transportar,  muntar i desmuntar la tarima. S’explica que cal muntar-la: o divendres per la tarda o dissabte a primera hora i desmuntar-la el diumenge i retornar-la a l’escola Baloo.

Queda pendent per part de l’equip de l’AMPA preguntar les mides de la tarima per tal de saber quin vehicle pot ser útil per al transport i fer la crida via whatsapp de delegats per trobar voluntaris.

Una mare diu que potser pot disposar de cotxe per fer el trasllat.

        – Bar (6è) per la Festa de l’escola

Una mare de 6è informa que les tapes ja estan organitzades i que també hi haurà gelats.

També hi haurà paradeta de samarretes (la paradeta de la roba perduda es farà el dia de xocolatada i tampoc es posarà la de bufs. Pel que fa a la venda de buffs es proposa anunciar que es poden comprar directament a la secretaria de l’AMPA).

 1. Casal d’estiu

S’informa que s’ha posat en marxa tota la documentació d’inscripcions i beques. La matrícula definitiva no es farà efectiva fins que no es publiquin els resultats de les beques.

Aquest any s’ha creat un “casalet” pels nens d’infantil per tal que siguin unes activitats més a mida a les seves necessitats. Donat que altres anys s’ha detectat que no poden seguir el ritme de totes les activitats que fan els grups de primària.

L’Ajuntament obliga a oferir l’horari de 9 a 13 però el més provable que no es faci. Ja que els nens que fan aquest horari són una minoria i acabaria incrementant molt el cost del casal pel fet d’haver de duplicar personal en alguna franja horària els dies de les sortides.

S’observa que la informació no s’ha donat amb la claredat necessària ja que en la pròpia reunió hi ha pares que encara presenten molts dubtes sobre els horaris i preus del casalet.

 1. Articles de la Revista de l’Escola

Cada any l’escola publica una revista per explicar esdeveniments ocorreguts durant l’any. Cal decidir els temes que es volen proposar des de l’AMPA, són:

Comissió menjador

Pirata Calamare: carnet

Projecte pati, exposar les actuacions que s’han fet fins ara

Reciclatge a l’escola, com s’ha viscut en la festa de l’escola.

Escrit de comiat d’alguna família de 6è

Tècnica d’educació infantil, explicant la situació en al que es troba aquest col.lectiu.

El text ha d’ocupar una plana per tema. I caldrà lliurar el tex a finals de maig, queda pendent definir la data exacta i comunicar-la a les comissions implicades

 1. Treball de Comissions

Comissió de menjador

Es van proposar alguns canvis en els menús que finalment s’han acceptat i han estat ben acollits pels alumnes (salmó, sonsos, canelons d’espinacs)

Revisió pla de funcionament. S’ha fet una proposta de comissió mixta entre la comissió de menjador, tècnics del menjador i les cuineres amb l’objectiu de fer canvis/millores en el funcionament del menjador.

Des de la comissió es valora que s’han introduit força canvis en els menús i que es seguirà treballant per arribar als nivells que proposen els menús de la generalitat.

Per a consultes o propostes es facilita l’adreça de la comissió menjador@escolamarenostrum.com

Comissió  extraescolar

S’ha acabat de muntar el calendari per les exhibicions de final de curs. Altres anys s’entregava una medalla per cada alumne i un detall pel monitor. Aquest any es farà un detall a cada alumne i un també pels monitors.

S’ha intentat que no se solapin exhibicions però malauradament alguna potser que coincideixi.

Beca extraescolar. Es proposa si es poden aconseguir beques per activitats extraescolars. Es mirarà si hi ha alguna possibilitat.

 1. Xarxa d’AMPA’s

S’explica de nou la situació precària que tenen les TEI(Tècniques d’educació infantil) i en la trobada d’ampes es planteja fer una recollida de firmes donant suport a les professionals.

Es planteja com s’hauria d’articular l’ampliació cuina, si ho ha d’assumir el consorci, l’ampa…

S’està plantejant poder compartir recursos i materials entre les diferents escoles.

Xarxa extraescolars. Compartir extraescolars entre escoles per tal d’ampliar el ventall d’activitats i oferiri la possibiitat d’accedir-hi tot i no ser de l’escola que la imparteix.

El mateix es planteja mab les Xerrades, poder compartir-les.

Es planeteja que la xarxa d’ampa’s no es una xarxa constituïda però es creu convenient informar a l’Administració i formalitzar la xarxa per tal de poder tenir més força a l’hora de demanar coses a l’administració.

Horta vol institut: la proposta està aturada pq el solar on estava prevista la construcció s’ha venut. Actualment s’està valorant ubicar l’institut al costat de l’escola Pau Casals. El consorci ja ha descartat la opció de fer l’Institut a la Clota ja que no es disposa del solar. El consorci ha dit que si la Plataforma no vol aprofitar el solar del costat del Pau Casals ho faran ells sense la Plataforma, és per això que s’ha arribat a uns pacte/condicions: que no sigui escola institut(que no tinguin preferència els alumnes del Pau Casals) i que l’estructura no sigui amb barracons.

 1. D’altres

Programa TEI (Tutoria entre iguals), és una programa que treballa el buling i que està donant molt bons resultats; Una mare proposa implantar el programa a l’escola. Des de l’AMPA es respon que la Direcció de l’escola té present aquest programa i que estudiarà implamentar-ho el proper any. Enguany puntualment s’ha treballat el buling a algunes aules de l’escola. Una mare explica que perquè el programa s’implanti requereix d’una logística, mitjans i seguiment que actualment no es disposa.

Finalitza la reunió a les 23 hores.

 

Comments

comments