ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA: 19 de juny de 2017

S’inicia la reunió a les 18:45 hores 8 assistents, entre ells els membres de la Junta de l’AMPA. L’ordre del dia és el següent:

 1.  Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. Aquesta acta la podeu trobar penjada al blog. Llegiu-la i fem l’aprovació directa, si s’escau, o les esmenes corresponents.
 2. Quotes d’AMPA i de Menjador
 3. Nova oferta d’extraescolars des de la xarxa d’AMPA’s
 4. Externalització de la comptabilitat i la confecció de nòmines.
 5. Reorganització de la secretaria de l’AMPA
 6. Presentació del nou sistema informàtic per la socialització de llibres.
 7. Precs i preguntes.

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.

S’exposen els diferents temes que es van parlar en l’anterior assemblea celebrada: es va presentar la nova junta de l’AMPA, es va fer una explicació de les diferents comissions, el comiat de la Muntsa (anterior presidenta de l’AMPA) i es va presentar el Projecte pati iniciat el curs passat a càrrec d’una mestra i la directora de l’escola; es va explicar el que s’havia fet fins aleshores i els objectius a seguir per aquest curs. S’aprova per unanimitat.

 1. Quotes d’AMPA i de Menjador

S’explica que les quotes d’enguany es mantindran igual pel curs que ve. La quota del menjador queda a l’espera d’acabar números, però el tancament del curs no es farà fins a final de juny. Donat que encara hi ha dèficit econòmic en aquest servei, en gran mesura pels impagats, s’exposen les mesures que es prendran al respecte:

 • anàlisi dels proveïdors i possibilitat de canviar-los per uns que ens ofereixin un preu més ajustat sense perdre qualitat en els menús.
 • seguiment i tractament dels impagats, és durà un seguiment de més a prop a les famílies i s’estudiarà cada situació per tal de trobar una solució. Amb la col·laboració del Consell escolar es va acordar conèixer mitjançant la comissió econòmica quines són les famílies que des de serveis social pateixen una situació econòmica greu de manera de fer un seguiment de més a prop.
 1. Nova oferta d’extraescolars des de la xarxa d’AMPA’s

Durant aquest curs la junta de l’AMPA ha estat assistint a la Xarxa d’AMPAS, unes reunions periòdiques amb membres d’AMPA’s d’altres escoles del Districte d’Horta Guinardò. Els objectius d’aquestes reunions són entre altres fer reivindicacions conjuntes, compartir recursos: des de cedir recursos materials fins a compartir recursos humans (demanar la participació de tabalers, gegants, etc…) En aquests sentit s’ha creat una base de dades compartida per saber de quins recursos disposa cada escola per compartir.

També un dels objectius és compartir les activitats extraescolars de les diferents escoles integrants a la Xarxa. El curs vinent s’informarà a les famílies de l’oferta de les activitats de l’Escola i les de les altres escoles. L’alumne de l’escola de referència tindrà prioritat a l’hora de matricular-se a l’activitat. Només si sobren places en l’activitat es podran matricular alumnes d’una altra escola. El que es pretén amb aquesta iniciativa és ampliar l’oferta d’activitats extraescolars organitzant-se amb les escoles més properes (en el nostre cas Pau Casal i Baloo).

Encara queden molts aspectes per estudiar d’aquesta proposta, falta estudiar molt bé alguns temes com per exemple la mobilitat dels alumnes entre escoles; si es farà amb monitors o no, entre altres.

Per millorar en l’organització de les activitats extraescolars el proper curs es treballarà per poder ofertar les activitats durant el més de juliol, com ja fan algunes de les escoles veïnes.

Una mare pregunta, referint-se a la futura oferta d’activitats al juliol del 2018, si es contempla la possibilitat de fer les matrícules de les activitats extraescolars on-line. Es pren nota de la proposta per tenir-la en compte i estudiar-la.

4- Externalització de la comptabilitat i la confecció de nòmines.

Des de fa 4 anys, des de que el Consorci d’Educació va traspassar la gestió dels serveis de menjador a les AMPA’s, l’organització del nostre menjador ha comptat amb tres persones que treballen per ajudar a un millor servei (Sílvia, Mireia i Adrià). Cadascuna d’aquestes persones en un inici se li van adjudicar unes tasques que el dia a dia i pel volum de feina que porten algunes d’aquestes tasques han quedat apartades i a la vegada assumides pels pares i mares de l’escola. La Junta de l’AMPA s’ha proposat tornar a organitzar les tasques que comporta la gestió de l’AMPA tornant a definir-les i nombrar el responsable de cadascuna d’elles. Per poder descarregar de feina a aquestes persones s’ha externalitzat la comptabilitat i les nòmines de personal de cuina i monitors. A partir d’ara es gestionarà a través de FUNDESPLAI, empresa que es dedica a la gestió de l’oci i el lleure. La gestoria que fins ara feia aquesta tasca deixarà de fer-ho, ja que ha comunicat a l’AMPA que el responsable es jubila. Aprofitant aquest fet, s’ha buscat una empresa que assessori i gestioni la comptabilitat. Aquest canvi permetrà deslliurar de feina comptable als membres del despatx i que aquests puguin gestionar altres feines d’organització de l’AMPA.

Resta pendent per part de la junta de l’AMPA la proposta organitzativa de tasques que han d’assumir aquestes tres persones, i de retruc descarregar les tasques que actualment estan assumint les famílies i que des de la Junta de l’AMPA es considera que no hauria de ser així.

Una mare pregunta sobre l’estat de les comissions bancàries i si s’ha pogut mirar de treure-les. Proposa mirar bancs que no cobrin aquestes comissions. Es pren nota de la proposta per tenir-la en compte i estudiar-la.

Una mare pregunta per la possibilitat de demanar beques per les activitats extraescolars esportives.  Es comenta que per poder accedir a les beques caldria homologar l’activitat extraescolar en qüestió. Es pren nota de la proposta per tenir-la en compte i estudiar-la.

 1. Reorganització de la secretaria de l’AMPA

Tractat en el punt 4.

 1. Presentació del nou sistema informàtic per la socialització de llibres.

S’explica que s’ha establert contacte amb una distribuïdora de llibres, anomenada  Llibres de Text, que treballa amb la socialització de llibres via web. La idea és que cada família via web faci la comanda dels llibres que necessita pel seu fill i/o filla.

S’informa com s’haurà de fer la reserva de llibres i es comunica que aquests passos a seguir s’enviaran a les famílies per tal que puguin realitzar la reserva de llibres.

S’informa que actualment ja s’han acordat els llibres que necessiten els alumnes amb la distribuïdora. Només queda pendent escollir l’agenda dels cursos a partir de 3r de primària (l’agenda de 1r i 2n de primària l’encarrega l’escola), s’està a l’espera del vist i plau de l’equip directiu. També es podrà comprar la flauta pels alumnes de quart a través d’aquesta web.

El període previst per realitzar la reserva de llibres s’estableix des del 26/06/17 al 31/07/17. Per aquest motiu la quota de socialització s’avançarà al mes de juliol de l’any en curs (fins ara es passava el rebut i s’adquirien els llibres al mes de setembre). S’enviarà un correu a les famílies a un full explicatiu de com realitzar la reserva.

Es preveu que les comandes arribaran a l’escola entre els dies 4 i 5 de setembre. La distribució de les comandes es farà com fins ara, assignant un dia a cada curs perquè es passin a recollir els llibres. Amb aquest canvi es pretén adquirir els llibres abans de l’inici del curs.

S’habilitarà la secretària  de l’AMPA per donar suport i ajuda a aquelles famílies que tinguin alguna dificultat a l’hora de poder fer la comanda (no accés a internet i manca de coneixements informàtics). També hi haurà una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte de la distribuïdora de llibres on poder resoldre les incidències que puguin sorgir a l’hora de fer la reserva del material.

 1. Precs i preguntes.
 • Una mare proposa que per la festa de Sant Jordi, pels cursos d’infantil, no es faci concurs sinó una mostra dels treballs. Explica que pot ser que els infants no entenguin el fet que es premiï a alguns alumnes i a altres no.

Es recull la proposta per part de la Junta de l’AMPA i es traslladarà a l’equip directiu de l’escola.

 • Una mare explica que els pares de P3 primerencs sovint van una mica desorientats en quan a l’organització i funcionament de l’escola. Proposa que els pares de P3 tinguin algun tipus d’orientació per tal recordar la existència del document on s’expliquen activitats i part del funcionament i organització de l’escola i l’AMPA que cal tenir present.

S’explica que actualment el grup de delegats/des d’aquests cursos són escollits tenint en compte que hi hagi una mare que ja forma part de la comunitat educativa del mare.

Es recull la proposta per part de la Junta de l’AMPA i es traslladarà a l’equip directiu de l’escola.

 • Una mare pregunta el motiu del perquè els alumnes d’infantil han portat de l’escola joguines i altres objectes de les aules d’infantil per netejar-los a casa i retronar-los nets a l’escola. No s’ha enviat cap avís, només una nota que portava la bossa amb els objectes on es comunicava que era material de l’escola i que s’havia de rentar i retornar el següent dimecres. Les mares presents no entenen perquè i d’on a sortit aquesta proposta.

Es recull la pregunta per part de la Junta de l’AMPA i es traslladarà a l’equip directiu de l’escola.

Finalitza la reunió a les 20:10 hores.

Comments

comments