Acta de la Reunió d’AMPA. 18 d’octubre de 2017

 

Assistents: 16

Hora de començar 21h

Ordre del dia:

  1. Projecte per comprar taules i cadires.
  2. Preparació de la Castanyada (1er)
  3. Preparació de la festa que substituirà la truitada (P5): Agrairem que porteu alguna idea al cap. 
  4. Projecte de pati 
  5. Treball de comissions
  6. Valoració de l’Assemblea d’Usuaris de Menjador
  7. Precs i preguntes 

1..Projecte per comprar taules i cadires: En Miquel, un pare de l’escola, ha presentat un projecte, que planteja la possibilitat de comprar les taules i/o cadires que es fan servir per la festa de l’escola. Ha fet tots uns càlculs, tenint en compte els anys d’escolarització dels nens que hi ha actualment a l’escola. Planteja poder fer una derrama de 7€ per nen com a màxim. La idea seria poder repartir aquesta despesa amb una altra escola per tal de reduir la despesa encara més… Usant la Xarxa d’AMPA’s que engloba a 9 escoles del barri, ens permetria tan poder comprar les taules i cadires com poder guardar-les. Fent aquests càlculs es visualitza que fent aquest pagament únic, amb un parell d’anys de festa de l’escola ja quedaria amortitzat, ja que ara mateix cada tiquet de la festa de l’escola implica 2’50€ per el lloguer de taules i cadires.

2. Preparació de la Castanyada (1er): La Castanyada és responsabilitat de les classes de 1er, el proper dia 27 d’octubre. S’explica que els pares voluntaris (uns 8) hauran d’anar-hi el dijous 26 al matí, aquest dia caldrà tallar totes les castanyes i posar-les en cabassos. Divendres al matí caldran 8 pares voluntaris més per coure les castanyes, ja es trobaran les graelles, castanyes i carbó comprats des de l’AMPA. Queda pendent saber si seran els nens els que faran les paperines per posar-hi les castanyes. Les castanyes se’ls hi repartiran als nens de l’escola.

3. Preparació de la festa que substituirà la truitada (P5): Aquesta festa els hi toca organitzar a les classes de P5 pel proper dia 26 de novembre. Encetem un debat sobre què és el que fa que cada vegada sembli que hi ha menys assistència en aquesta festa, tot i que es fa el matís que semblaria que el que falla és la participació de les famílies amb truita, l’assistència sí que sembla que es manté… Es planteja si cal canviar-ho tot, si només alguna de les qüestions de la festa… Enguany es provarà amb algun joc de cucanya, saltar corda, estirar la corda… alguna “competició” entre classes… Inclús es proposa poder fer un concurs per equips dins la pròpia classe… Des de la classe de P5 verbalitzen que poden contar amb uns 10 pares per classe per organitzar la Festa. Acordem que la Marga es trobarà amb les delegades de la classe per acabar d’acordar aquests canvis. Es verbalitza la necessitat de fer un replantejament sobre totes les activitats de l’AMPA per tal d’aconseguir més participació.

4. Projecte de pati: S’explica en què consisteix el projecte, s’explica però que no tenim encara propera jornada de Pati. Es demana devolució de l’enquesta que es va passar l’any passat, així com saber si a la web de l’escola hi ha penjat el projecte sencer. De la comissió d’hort, sembla que hi ha cert interès per part d’alguns avis, però també es demana que hi hagi una clarificació de les tasques que s’espera d’ells.

5. Treball de comissions:

5.1. Comissió Extraescolars:

Des de la Comissió no es plantegen noves informacions. Sí que hi ha però algunes queixes per part d’alguns pares de que la informació sobre la agrupació d’extraescolars en un sol dia quan no hi havia prou nens per a dos dies, no s’ha fet de manera adequada, ja que alguns diuen haver rebut fins a 3 mails tots ells poc clarificadors, agreujant-se al fet que han rebut per vies extraoficials, que s’havien tornat a desdoblar grups. També hi ha queixes per part d’alguna família de P4 pel fet de no haver passat de manera correcte la informació a les mestres de les extraescolars dels nens. Des de l’AMPA es preguntarà què ha passat.

5.2. Comissió de menjador:

Des de la Comissió s’explica que s’havia de fer una reunió amb els treballadors el passar divendres per tal de tractar entre altres el tema de les funcions i conèixer millor el funcionament del servei. Per demanada dels treballadors es va post posar la reunió al proper divendres dia 27. També des de la comissió es vol valorar el canvi de proveïdors que hi ha hagut. Es volen considerar aspectes com la qualitat dels productes, les incidències en les entregues, la practicitat de les presentacions i el preu. En aquest sentit s’han demanat factures i albarans del proveïdors antics i dels nous, així com les fitxes tècniques dels productes. Estem pendent que es faciliti aquesta informació des del despatx. També es vol valorar la participació en les activitats i el cobriment del temps de lleure. En aquest sentit s’ha demanat el número de nens que van participar a les diferents activitats l’any passat així com les activitats i nens d’aquest any i una relació dels monitors i cursos que porten.

6. Valoració de l’Assemblea d’Usuaris de Menjador: A l’Assemblea de menjador es va recordar que la comissió de Menjador serveix també per resoldre dubtes relacionats amb la gestió del menjador, comunicar malestar… Es planteja també poder canviar el nom de l’Assemblea d’Usuaris de Menjador per Reunió informativa.

7. Precs i Preguntes:

Es comenta que a la reunió de 3r va sortir el tema de la privacitat de les fotografies… es plantegen vàries opcions, des de blindar l’accés del públic en general a les fotos, ara estan a la vista de qualsevol persona… així com caldria revisar els permisos que hi ha firmats per les famílies, potser només caldria ampliar els permisos a webs…

Pel que fa als pressupost de l’AMPA es demana que s’expliqui on van a parar els 65€ de la quota que paguen les famílies, s’explicarà a l’Assemblea de l’AMPA de finals de novembre.

Es demana també poder tenir els números de l’Assemblea juntament amb la convocatòria, d’aquesta manera tothom se’ls haurà pogut mirar abans d’assistir a l’Assemblea.

S’agraeix tota la informació que hi ha al Fulletó Blanc que s’ha fet arribar a totes les famílies, però si que es demana que el calendari sigui més clarificador, així com que aquest calendari estigui també a la web de l’Escola.

Des de l’AMPA s’explica que NO es podrà fer servir el porxo en cas de pluja els divendres que s’hagi reservat el pati per celebrar un aniversari, ja que dificulta les activitats extraescolars.

També es recorda que les festes d’aniversari haurien d’acabar a les 18h. Es demana que tota aquesta informació consti en el full que es fa signar quan reserves el pati per la festa.

S’explica que quan hi ha reunions de l’AMPA, com són la de delegats, de l’ampa, assemblees, la ludoteca serà gratuïta per als assistents, es demana que s’avisi al despatx de la necessitat del servei, ja que s’han trobat amb que no es compleix la ratio monitor- nens al no haver avisat de la necessitat de més monitors. La ludoteca es mantindrà oberta mentre duri la reunió, això sempre hi quan la reunió comenci abans de les 18h.

Acaba la reunió a les 23’10h.

Propera reunió dia 16 de novembre de 2017 a les 18h

Comments

comments