CARTA AL CONSELLER D’ENSENYAMENT Sobre el Decret del servei de menjadors escolars a Catalunya

Des de la FaPaC volem manifestar la nostra oposició al model de servei menjador que l’actual Conselleria d’Ensenyament vol implantar a les escoles públiques catalanes. En aquesta carta exposem els motius pels quals rebutgem el projecte de Decret.

 Descarregar la Carta al Conseller d’Ensenyament sobre el Decret de menjadors.

 CARTA AL CONSELLER D’ENSENYAMENT

Sobre el Decret del servei de menjadors escolars a Catalunya

 Honorable Sr. Conseller Josep Bargalló,

Avui és el primer dia del curs escolar 2018-2019 i els alumnes que ho necessitin es quedaran a dinar, com cada any, als menjadors dels seus centres, excepte si les seves famílies no poden pagar aquest servei o si són alumnes amb Necessitats Educatives Específiques i requereixen l’atenció d’un professional especialitzat que el sistema, ara per ara, no garanteix.

Ens hauria agradat, en aquest primer dia de classes, informar a l’alumnat i les seves famílies de que el proper curs assistiran a un menjador que s’haurà convertit en un servei públic emmarcat en el dret fonamental a l’educació, que tothom podrà gaudir en igualtat de condicions i que no estarà sotmès a que empreses del sector en treguin rèdit econòmic.

Contràriament, fa dos dies vostè mateix ens va comunicar males notícies quan ens va fer entrega de l’esborrany del Decret que regularà els menjadors escolars a Catalunya a partir del proper curs escolar, així que ens toca informar a les famílies que Ensenyament no considera rellevant allò pel que elles han lluitat tant.

Des de la FaPaC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, volem manifestar la nostra oposició al model de servei menjador que l’actual Conselleria d’Ensenyament, amb vostè al capdavant, vol implantar a les escoles públiques catalanes. Tant les famílies, a través de les AMPA/AFA, com la comunitat educativa en general, fa més de quatre anys que lluitem contra la tendència del Departament a fer del servei de menjador un negoci lucratiu per a grans empreses. I, lamentablement, l’actual Conselleria no reverteix aquest model, sinó que el potencia amb el Decret que pretén aprovar.

Tot i que la FaPaC reconeix la necessitat de regular el servei per part de l’Administració pública, els principals motius pels quals ens veiem obligats a oposar-nos a la seva proposta de Decret són:

–      El Departament d’Ensenyament no està pensant en un model de servei menjador sostenible en el temps ni emmarcat en el dret fonamental a l’educació i a l’alimentació, sinó que busca l’externalització i privatització de la seva gestió i funcionament sota criteris economicistes. En aquesta línia, la proposta de Decret entén el menjador escolar en funció de la seva viabilitat econòmica i no el vincula, com defensa la FaPaC, al dret a l’educació sota els principis d’igualtat i no discriminació.

–      Es concep el servei menjador com un servei “complementari” a l’educació, quan la FaPaC considera que és part integral del sistema educatiu públic. Amb això, el Departament pretén sotmetre el servei de menjador a la Llei de Contractes del Sector Públic, segons la qual només hipoden concórrer empreses privades a través de concurs públic. Per tant, aparta a tota la comunitat educativa, incloses les famílies i les AMPA/AFA, de la gestió del servei menjador, però sí que les obliga a assumir-ne el cost íntegrament.

–      No es considera el temps de migdia com a temps educatiu. El terç de la jornada escolar que transcorre al centre educatiu però fora de l’aula se’l considera temps lliure, ignorant la veu de les famílies, professorat i professionals de l’educació que saben la importància que té aquest temps per als infants quant al seu desenvolupament, gestió del conflicte i assoliment de l’autonomia personal.

–      Sota aquest Decret, Ensenyament ignora la demanda de les famílies, realitzada a través de la FaPaC, on demanàvem que les AMPA/AFA es puguin encarregar de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament,quan la universalitat i gratuïtat del servei menjador no es pugui garantir de forma immediata, com entenem que hauria de ser. Sobre això, la FaPaC encara espera l’informe jurídic de la Direcció General de Contractació Pública que estableixi amb arguments jurídics que les AMPA/AFA no poden gestionar el servei menjador perquè així ho prohibeix la Llei de Contractes del Sector Públic.

–      Encara que el Departament d’Ensenyament té la titularitat del servei, i això es recull en la proposta de Decret, continua delegant les seves competències en consells comarcals i altres administracions que poden establir cànons d’explotació sobre els beneficis que tenen les empreses adjudicatàries del servei. La FaPaC defensa la gestió directa del servei per part de l’Administració, i lamenta la complexitat i la manca de transparència a la que ens sotmet a les famílies en tot l’entramat de delegacions competencials en diferents òrgans administratius.

–      El Decret continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses, cosa que permet queels menús s’elaborin a qualsevol part del món i molts mesos abans de ser consumits per l’alumnat. La FaPaC, amb altres organitzacions, fa temps que demanala il·legalització d’aquestes pràctiques, així com reivindica el dret dels infants a una alimentació de proximitat, ecològica i de temporada que no es garanteix en aquesta proposta.

–      L’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) queda exclòs del servei de menjador, ja que el Departament d’Ensenyament pretén no fer-se càrrec dels professionals en educació especial que els han d’atendre, obvia la normativa vigent sobre l’educació inclusiva i carrega el cost del servei sobre les famílies.

–      Les ràtios de monitor-alumne que preveu el Decret durant el servei menjador són molt elevades i insosteniblesper poder atendre l’alumnat de forma adequada. El Departament, lluny de regular-les d’acord a les indicacions de la FaPaC i altres entitats, les fa coincidir amb les que utilitzen grans empreses que actualment s’encarreguen del servei a determinades escoles.

Li volem recordar, Conseller Bargalló, que li correspon a vostè, com a màxim representant del Departament, garantir l’exercici del dret fonamental a l’educació en totes les seves expressions, remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud, i promoure les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva. En aquest sentit, l’emplacem ambcaràcter d’urgència a repensar la seva visió economicista dels menjadors escolars i a garantir una regulació basada en el model que ha de tenir Catalunya, i no únicament pensada en qui gestiona el servei.

Amb aquesta finalitat, la FaPaC demana trobar-se amb vostè en els pròxims dies per discutir sobre el model de servei menjador que entenem que cal garantir a l’alumnat, d’acord al compliment del dret a l’educació pública inclusiva pel qual l’Administració ha de vetllar.

 

Cordialment,

Belén Tascón,

Presidenta de la FaPaC

Comments

comments