Taller sobre coeducació

NI PRÍNCEPS BLAUS NI PRINCESES PROMESES. COEDUCACIÓ PER A FAMÍLIES D’INFANTS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Explicar i compartir dubtes i les diferents experiències a l’hora d’educar i de relacionar-se amb els fills i filles ajuda a sentir-se acompanyat/da i facilita una major comprensió de la quotidianitat. El taller pretén ser un lloc de trobada entre famílies on oferir eines  i  recursos   per  educar  d’una  manera  respectuosa  i  lliure  d’estereotips,  per  així  contribuir  a  una  educació  equitativa  dels més petits i de les més petites de la casa.

OBJECTIUS:


Compartir els dubtes i les experiències educatives de manera grupal com a font d’aprenentatge i intercanvi de coneixements. Comprendre el funcionament del sistema sexe-gènere.

Revisar els propis prejudicis i creences adquirides en la pròpia socialització de gènere. Identificar els estereotips i les desigualtats de gènere dins l’àmbit escolar i familiar.

Reflexionar sobre el model de coresponsabilitat en les tasques domèstiques, en l’àmbit familiar. Conèixer recursos coeducatius.

CONTINGUTS:


Estereotips i rols de gènere. Desigualtats de gènere .

La coresponsabilitat.

El llenguatge emocional i la resolució de conflictes. Recursos coeducatius.

METODOLOGIA:

Utilitzem la tècnica del taller com a metodologia participativa per crear un espai educatiu d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu. Les activitats del taller aniran a càrrec de dues educadores. Utilitzem suport audiovisual com a reforç de les dinàmiques propo- sades per tal d’analitzar els referents actuals dels infants.

 

PERSONES DESTINATÀRIES:          Famílies de nenes i nens d’educació infantil i primària. DURADA:   2 hores

EQUIPAMENT NECESSARI:           Aula amb pissarra i ordinador amb canó, so i connexió a Internet.

 

Associació Candela C/Vall d’Ordesa, 12 baixos Barcelona

Tlf: 93 1797092 NIF: G63508410

Comments

comments