Acta de la reunió del Consell Escolar

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

DATA: Dilluns, 3 de Juny de 2019

HORA: 17 h

 1. Aportacions a l’acta anterior.

No hi ha aportacions a l’acta del dia anterior. S’intentarà passar les actes amb major antelació per tal que els membres del Consell Escolar puguin llegir-les abans de venir.

 1. Preinscripció pel curs escolar 2019-2020

Hi ha hagut 57 sol·licituds per 50 places ofertades a P3, pel que 7 alumnes de P3 estan en llista d’espera.

També s’han rebut sol·licituds per altres cursos (en total 22 peticions), però com que no hi ha places vacants, no es preveuen noves incorporacions d’alumnat de P4 a 6è.

 1. Places de perfil professional.

Les escoles poden incorporar professorat amb perfils professionals que s’ajustin a les necessitats del projecte educatiu de centre, quan hi ha baixes o jubilacions (quan queda la plaça lliure). Així en els darrers anys s’han incorporat docents amb perfils específics (especialitat d’anglès, d’atenció a la diversitat, d’ ensenyament de tecnologies i de com treballar per projectes). Aquestes mestres, que han rebut una formació específica i una acreditació per part del Consorci d’Educació, actuen com a referents en la implementació de propostes que són de la seva especialitat. Entren per un any i després han de ser confirmades per la direcció de centre. De cara al curs que ve s’ha sol·licitat una nova mestra amb perfil professional de “metodologia globalitzada” per a reforçar el treball per projectes, metodologia d’aprenentatge per la que s’aposta des de fa anys a l’escola.

 1. Calendari escolar 2019-2020.

S’aprova la proposta presentada des del Consell Escolar de Districte, amb una única modificació, per ajustar el calendari a les activitats previstes a l’escola.

 1. Informacions d’escola.

  – Aniversari 40 anys: Com que l’any que ve se celebraran els 40 anys de la creació del Mare Nostrum, es crearà una comissió amb representació de professorat, famílies, direcció i antigues mestres, que s’ocuparà de definir i impulsar un programa de celebracions. Si hi ha idees, es demana que s’aportin.

  Informes de final de curs: es donaran el dia abans de l’ últim dia de curs. També es repartiran la resta d’informes (de menjador, piscina, aula petita i programa Èxit

  – Els projectes que es faran l’any que seran:

  1. el Projecte Èxit i el Projecte Èxit d’Estiu (per l’alumnat de 6è que ho requereixi ), que es fa amb l’Institut Josep Pla.

  2. el Projecte Lexit (amb la Biblioteca de Can Mariner) pel foment de la lectura.

  3. S’ha sol·licitat el programa de Mentories del Consorci d’Educació (i si no s’aconsegueix s’establirà una aliança amb el Centre de Recursos Pedagògics per a rebre formació en un tema escollit pel claustre i treballar-lo al llarg del curs escolar).

  4. S’ha sol·licitat el Projecte Corrandescola, per afavorir l’aprenentatge del llenguatge a partir de cançons improvitzades.

  5. Se sol·licitarà el Projecte Talk to me, que ja es va sol·licitar fa dues edicions, en la primera es va obtenir i va ser una experiència molt bona, però que en la passada no se’ns va donar perquè té molta demanda i es prioritzen escoles que no l’hagin tingut mai.

  6. A més, també es farà sol·licitud de sortides en el PAE i es mirarà de renovar la col·laboració amb MEDIAM per a la formació de professorat i alumnat en comunicació no violenta i generació de cercles restauratius.

6. L’AMPA explica que hi haurà l’assemblea de final de curs el dia 18/06 a les 20h i que allà es donaran moltes informacions. No es pot donar gaire informació fins aleshores, ja que encara s’està acabant de conformar el Casal d’Estiu. La direcció demana que quedi constància de la petició que s’ha formulat des del Casal: s’ha demanat permís per pernoctar una de les nits i des de la direcció s’ha donat el permís.

Es llegeix una carta de la encara presidenta de l’AMPA, la Marga Barrera, acomiadant-se i presentant el que probablement serà el seu successor, en Marcos.

Una de les representants dels pares recorda que les actes de les reunions segueixen sense estar penjades enlloc (ni en el blog de l’escola ni de l’AMPA) i s’acorda penjar les dues anteriors amb la màxima celeritat en el blog de l’AMPA i procedir, amb aquesta darrera de la mateixa manera (recollir-la, passar-la a la direcció i penjar-la al blog de l’AMPA).

Comments

comments