Acta Reunió de junta de l’AMPA 30/05/2019

Reunió de JUNTA de l’AMPA de l’Escola Mare Nostrum
Data: 30 – 05 – 2019
Hora: 20 h
Assistents:

Margarita Barrera                            Presidenta

Josep Ametlla                                  Secretari

Marcos Sánchez                             Vocal festes

Aurora Callejas                               Vocal menjador i famílies

Miquel Cabra                                   Vocal Comunicació

 1. Qüestions inicials i seguiment d’acords anteriors
 • El sopar de 6è es farà el 14 de juny
 • Data per l’assemblea de l’AMPA: es farà el dia 18 de juny a les 20 h
 • Allargament patis escolars: es va proposar que les famílies de P3-4-5 fessin un article explicant perquè els agrada quedar-se al pati un cop acaben les classes. Resultat: no han fet l’ esmentat article. Potser no hi ha tant interès com semblava per quedar-se al pati
 • Instituts: respecte al tema de la manca de places d’institut al barri d’Horta, es comenten les següents possibilitats
  Crear una plataforma per demanar un institut nou
  – Adherir-se a les escoles Pau Casals, Baloo, etc.. que van fer un manifest i el van enviar al Consorci d’Educació.
  – Cal informar del problema als pares de l’escola, perquè potser molts d’ells no són conscients de que hi ha famílies que es queden sense plaça a l’Institut del barri
 • Informacions als pares. El Miquel, vocal de comunicació, estarà a tots els grups de whatsapp de les diferents comissions (menjador, econòmica, etc..) per tal de poder penjar al blog de l’AMPA les informacions que consideri oportunes, que puguin ser d’interès per als pares
 • Festa de l’escuma del 20 de juny. Canvia la persona que porta el canó. Aquest any l’encarregat de l’escuma serà Marc Oriol, contactat per en Marcos
 • Balanç econòmic de la festa de l’escola. Recordem que vam acordar que es penjaria el balanç de la festa per tal que els pares veiessin d’on surt el preu que paguen pel tiquet de la paella. El cas és que encara no tenim l’esmentat balanç
 • A la reunió de delegats, convindria que hi hagués algú de la comissió de famílies
 • Llibres de text: Ens falta la llista de llibres de l’escola. Caldria comprovar que el preu que paguen els no socis de l’AMPA és superior al que paguen els de l’AMPA, tal com es va acordar a l’assemblea d’inici de curs
 • Pressupost anual. Caldria tenir el balanç dels dos primers trimestres el dia de l’assemblea. Cal fer una reunió urgent amb la Sílvia per aquest tema.

  2. Comissions

Menjador

 Funcionament de la comissió i assoliment d’objectius

La comissió es va plantejar distribuir tasques i creiem que no ha acabat de funcionar ja que la feina s’ha dispersat i ens ha costat seguir el fil a les coses. La idea no era dolenta però potser no ha estat un bon any (pel que a la dedicació de les famílies a la comissió) o no hem acabat de reorganitzar-nos bé.

 • Pla de funcionament

Tenir el pla de funcionament era un dels objectius d’aquest any. Es va fer un primer esborrany que es va presentar a cuina i coordinació de monitors. Des de la cuina es va aportar la seva part i manca la part que es va demanar a l’Adrià (Especialment els objectius i la temporització de l’espai de menjador)

 • Tema d’al·lèrgens

La nostra coordinació en aquest tema potser ha fallat i no acabem de tenir clar en quin punt està.

D’acord amb el que es va parlar a la darrera junta per l’any que ve els llistats de nens al·lèrgics es farà a partir de la documentació que els pares entreguen a les famílies.

 • Funcionament cuina

Es considera que els resultats de la cuina han estat bons (disponibilitat dels menús a temps, valoració inspecció sanitat i resultat econòmic previst segons se’ns indica).

Malauradament hi ha problemes en l’equip de cuina en referència a la distribució de feines i ambient de treball.

 • Accions previstes abans que acabi el curs.

Caldria fer una reunió de comissió i una amb els treballadors.

Es proposa enviar un mail a l’Adrià indicant con cal fer les llistes d’al·lèrgics per l’any que ve, i dir-li que caldrà tenir-la al començament de curs firmada tal i com ja es va indicar.

Es proposa demanar a l’Adrià una memòria de com ha anat el curs: valoració de les activitats (participació per cursos i sexes), activitats espontànies, conflictes més destacables, propostes de millora i previsió de demandes de formació per al següent curs.

Cal parlar amb l’escola per a la coordinació de la informació dels al·lèrgics i enviar un comunicat als pares on s’indiqui que des del menjador es recorrerà a la informació de l’escola per conèixer les necessitats dels nens al·lèrgics i que es pot demanar una entrevista amb el coordinador per comentar tot el que sigui necessari.

Extraescolars
Aurora comenta que hi ha diverses mares que proposen una extraescolar “per mares” portada pel monitor Álvaro

 

Comunicació:
Tal com s’ha comentat abans, el vocal Miquel estarà present a tots els grups de whatsapp de les comissions per disposar d’informació que pugui ser interessant pels pares de l’escola.

 1. Assemblea general de l’AMPA

Els temes a tractar són

– Balanç del 1r i 2n trimestre (La Sílvia encara no els ha tancat)

– Normatives (control horari, protecció de dades, etc..)

– Instituts

– Comissions (cal que vinguin els vocals)

S’acaba la reunió a les 23 h aproximadament

Josep Ametlla  (secretari)          Margarita Barrera (presisenta)

 

Comments

comments