ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Assemblea de l’AMPA de l’Escola Mare Nostrum

Data: 18 – 06 – 2019

Hora: 20 h

Assistents: Hi assisteixen un total de 12 pares, comptant els membres de la junta i les comissions. També hi assisteix la cap d’administració, Sílvia Fontas.

  1. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova l’acta anterior, modificada per incloure el canvi de signatures bancàries

  1. Balanç econòmic

Es presenta el balanç econòmic de setembre a març, que presenta un superàvit provisional de 46.583 euros.

Aquest superàvit serà menor al tancament del curs 2018-19, perquè caldrà pagar les corresponents liquidacions als treballadors

Es comenta el tema dels impagats. Hi ha un total de 5.635 euros en rebuts de menjador retornats i 1.164 euros en rebuts d’extraescolars retornats.

Cal fer un seguiment mensual del tema i valorar cas per cas. Cal veure si unes poques famílies deixen de pagar molts rebuts o són moltes famílies que no paguen un rebut, si són les mateixes famílies que l’any passat van deixar rebuts sense pagar, etc..

Sílvia diu que no sabia que calia fer un seguiment tan estricte, i que d’ara en endavant ho farà així

També es comenta que les activitats extraescolars no són una necessitat bàsica com ho és el menjador. No es pot deixar un nen sense menjar perquè no paga, evidentment, però respecte a les extraescolars caldria que el no pagament dels rebuts comportés la no assistència a l’activitat

La Sílvia comenta que envia cartes i mails i que els rebuts retornats s’acaben pagant

Respecte al balanç, es comenta que és sorprenent que les extraescolars siguin deficitàries, però si comptem el servei d’acollida SAM i SAT dins de les extraescolars, el balanç d’aquestes activitats ja surt positiu

Alguns pares troben molt car el lloguer de la cafetera (357 euros) i proposen comprar-ne una

La festa de l’escola surt deficitària, de manera que els tiquets venuts cobreixen justet el cost de la paella i els macarrons, però també cal comptar les despeses de lloguer de taules i cadires, espectacle, etc… També es poden comptabilitzar també com a ingressos la panera de Nadal i la subvenció de l’Ajuntament. Sigui com sigui, hi ha acord en que és una tradició bonica i convé mantenir-la, i en que no es pot apujar el preu del tiquet perquè sinó la gent no hi anirà.

Respecte al balanç, l’Albert explica que hi ha una part de l’activitat econòmica de l’AMPA que tributa a Hisenda. És adir, que l’AMPA paga impost de societats.

  1. Implementació de normatives

Control horari: S’ha elaborat un full de signatures que els treballadors signen diàriament a l’entrada i a la sortida

Dades personals: Natalia González, mare de P3, s’encarregarà d’adaptar els protocols per complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals

  1. Instituts

Ja sabem que cada any hi ha manca de places d’institut públic al nostre barri. Aquest any 5 nens del Mare Nostrum s’han quedat sense plaça en primera opció.

Marga comenta que la solució que proposa el Consorci d’Educació és fer una línia més a l’institut Mundet, però que caldria engegar un altre cop la campanya “Horta vol Institut” si volem una solució definitiva

Respecte a la passada campanya “Horta vol Institut”, es va fer una reunió al Novembre amb el Consorci i el veïns. El problema va ser que els veïns de Vall d’Hebrón no volien la construcció d’un institut en el terreny assignat per l’Ajuntament, perquè diuen que són terrenys destinats a equipaments sanitaris

  1. Menjador

La cuina ha funcionat força bé aquest curs. La gestió econòmica ha millorat: es preveu que la despesa en queviures baixarà en 15.000 euros aproximadament respecte al curs 2017-18, sense pèrdua apreciable de qualitat.

La única nota negativa és que les relacions humanes a l’equip de cuineres no són gens bones, i això a la llarga pot afectar a la feina.

Respecte a això l’Anna, cap de cuina, proposa fer rotació de tasques per evitar greuges comparatius entre cuineres.

Marcos comenta que, si les cuineres no arriben a un acord, potser l’AMPA haurà de repartir les tasques de cuina.

Aurora comenta que demanarà a l’Adrià, cordinador de menjador, que faci una llista de material o equipaments necessaris per millorar la tasca de menjador.

  1. Extraescolars

Es va fer una reunió el dia 19, en la que els monitors van informar de tot el relatiu a les extraescolars del proper curs i van presentar el tríptic informatiu.

La inscripció serà telemàtica i estarà oberta del 20 de juny al 07 de juliol

L’Adrià Cervera vol deixar l’activitat de dibuix perquè diu que no pot assumir totes les tasques que te encomanades. Proposa contractar l’Igor com a monitor de dibuix.

Respecte a això, es comenta que la proposta de l’Adrià s’hauria d’haver fet molt abans i no a darrera hora. Igualment, caldrà valorar la càrrega econòmica que suposaria la contractació de l’Igor. Després de diverses intervencions, s’acorda proposar que l’Adrià faci només un dia de dibuix a la setmana (en lloc de dos, com fa actualment)

Noves extraescolars: Patinatge en línia, Robòtica i Programació de videojocs

  1. Comunicació

El Miquel comenta que la comunicació amb les famílies no funciona, que no rep informació, i que si no rep informació actualitzada i a temps, no la pot comunicar. Està fart d’aquesta situació, que ja ha comentat altres vegades, i es planteja dimitir com a vocal de comunicació

Es valora si es pot reflotar el blog o potser només cobrir mínims, és a dir, penjar actes de reunions i poca cosa més

  1. Pati

Es vol remodelar el pati d’educació infantil, per la qual cosa es crearà una comissió de pares d’infantil i mestres

  1. Festes

El Marcos informa de que aquest any participarem com a Escola Mare Nostrum a la Marató de TV3

El proper curs es celebren els 40 anys de l’escola Mare Nostrum. Per organitzar els actes es farà un grup de treball amb gent de l’escola i de l’AMPA

  1. Famílies

L’Aurora comenta que algú de la comissió de famílies hauria d’anar a les reunions de delegats per transmetre correctament la informació

S’acaba la reunió a les 23 h aproximadament

Josep Ametlla                 Margarita Barrera

Secretari                           Presidenta

Comments

comments