Acta de la reunió de Junta. 19 de setembre de 2019

Reunió de JUNTA de l’AMPA de l’Escola Mare Nostrum

Data: 19 – 09 – 2019

Hora: 20:30 h

Assistents:

Margarita Barrera        Presidenta

Josep Ametlla                Secretari

Marcos Sánchez           Vocal festes

Aurora Callejas             Vocal menjador

Xavi García                     Vocal gegants

Marta Vidal                    Vocal famílies

 
Estat de comptes: 

El balanç econòmic del curs 2018-19 estarà tancat a finals d’octubre. Segons la responsable d’administració, Silvia Fontas, falta comptabilitzar les quotes de la seguretat social del treballadors.

 

Quotes de l’AMPA:

Ara mateix hi ha moltes quotes impagades. Això és degut a que moltes famílies han comprat els llibres pel seu compte i no han pagat la quota. Se’ls cobrarà el rebut al novembre

 

Baixa laboral:

La monitora Bea Bua està de baixa per una fractura de clavícula. No es contractarà cap nou monitor per cobrir aquesta baixa, ja que la cobriran monitors en pràctiques

 

Contractació monitor: 

L’Adrià Cervera proposa un altre cop deixar d’impartir l’extraescolar de dibuix, ja que és coordinador de menjador i d’extraescolars, i considera que té una càrrega laboral excessiva. Proposa contractar Ígor Sarralde per fer-se càrrec del dibuix.

Aquest tema ja va ser llargament discutit a l’assemblea del 18-06, i vam proposar que l’Adrià fes només un dels dos grups de dibuix. Tanmateix, sembla que ja va prou carregat amb la coordinació del menjador i de les extraescolars.

Així doncs, s’aprova la contractació d’ Ígor Sarralde com a monitor de dibuix, tot i que suposa una despesa extra per l’AMPA

 

Administració:

Silvia Fontas ha reduït l’horari d’atenció al públic, tal com se li havia proposat des de l’AMPA, per poder atendre millor la tasca d’administració que te encomanada

 

Errades detectades:

Es constaten alguns errors al llibret “informacions bàsiques” i potser caldrà fer alguna rectificació via e-mail.

 

Possible nou taller: 

L’equip de menjador proposa una nova activitat al migdia: un taller sobre “sexualitat, pre-adolescència, canvis en el cos, etc..” El faria la monitora Clara Jové amb els nens i nenes de 2n a 6è curs.

Considerant que és un tema molt delicat, demanarem informació més detallada a l’Adrià abans de començar el taller (quines activitats, quin enfocament, cal fer-ho a 2n i 3r curs? quina formació específica té la monitora, etc..)

L’aprovació de l’esmentat taller queda, doncs, supeditada a la valoració que facin la comissió de famílies i la Junta de l’AMPA amb la informació recollida

 

Coordinació de menjador: 

La vocal de la Comissió de Menjador ens fa saber que l’Adrià Cervera no presenta la memòria de menjador, tot i haver-li estat demanada diverses vegades, i de que en general transmet poca informació a la comissió de menjador.

El vocal de la Comissió de Festes proposa demanar a l’Adrià una “informació resumida” per saber què es fa concretament a les hores de menjador, quins horaris, quines activitats, etc.. Potser això ens donaria una informació més útil que una memòria completa, que es podria elaborar posteriorment.

 

Festa de benvinguda a P3:

Es farà el 27 de setembre i sortiran els gegants del Mare

 

Quota diferenciada: 

Tal com es va acordar a l’assemblea general de l’any passat, les famílies no sòcies de l’AMPA però que fan ús del menjador i/o activitats extraescolars gestionades per l’AMPA, paguen una quota un 5% superior a la dels socis.

El vocal de la Comissió de Festes no veu clar això de la quota diferenciada en el cas del menjador, perquè pot ser que hi hagi problemes legals per diferenciar quotes a nens de la mateixa escola. En tot cas, vol portar aquest tema a la propera assemblea general per la seva ratificació, o revocació si s’escau.

La Presidenta de l’AMPA proposa consultar els aspectes legals a la FAPAC.

 

Control horari dels treballadors:

Caldria canviar el mètode actual (signar en un full) per algun de més pràctic. Se’ls ha dit que busquin alguna app mòbil que sigui pràctica, però de moment no hi ha hagut resultats.

 

Cuina:

L’Anna Castillo, cap de cuina, ha establert torns rotatoris acordats i signats per totes les cuineres, tal i com es va proposar en reunions anteriors. Sembla que aquesta mesura ha millorat l’ambient de treball a la cuina. Caldrà veure, però, si aquesta millora en les relacions laborals es consolida al llarg del curs.

Les instal·lacions i part de l’equipament de la cuina són molt vells. Darrerament hi va haver una inspecció tècnica i es van constatar les mancances. Així doncs, cal informar d’aquesta realitat al Consorci d’Educació i demanar que es facin les reformes oportunes. Són reformes importants, que tindran un elevat cost econòmic que no pot assumir l’escola ni tampoc l’AMPA, així doncs, cal la intervenció del Consorci d’Educació.

A banda d’aquestes reformes, cal comprar urgentment una sèrie d’estris: carros, plats, coberts, etc.. pel funcionament diari de la cuina. El cost previst és de 2685 €. S’aprova fer aquesta despesa

 

Gegants: 

El vocal de la Comissió de Festes proposa fer tabals per tenir una mica de música i acompanyar les desfilades dels gegants. Es podria fer un taller de tabals, potser en associació amb l’escola Baloo que ho té bastant ben muntat. També seria una manera de motivar als nens perquè s’apuntessin als gegants

 

Famílies: 

La vocal de la Comissió de Famílies demana disposar d’alguns diners per poder pagar les xerrades que es faran al llarg del curs.

S’aprova provisionalment, a falta de conèixer el pressupost exacte.
S’acaba la reunió a les 22 h aproximadament

 

Comments

comments