Activitats i serveis

  • Servei de menjador
  • Cursos, xerrades i tallers adreçats als pares
  • Projecte de reutilització de llibres. Des del curs 2007-2008 els pares i mares vetllen per la conservació i bon ús dels llibres
  • Gestió del cobrament de les activitats (teatre, colònies, sortides) i del material socialitzat necessari per al bon funcionament
  • Servei d’acollida matinal, de 8 a 9 del matí
  • Servei de permanència de tarda, de 16,30 a 18
  • Activitats extraescolars, de dilluns a divendres de 16,30 a 18