Activitats i serveis

  • Servei de menjador.
  • Cursos, xerrades i tallers adreçats als pares.
  • Projecte de reutilització de llibres. Des del curs 2007-2008 els pares i mares vetllen per la conservació i bon ús dels llibres. (Tríptic reutilització)
  • Gestió del cobrament de les activitats (teatre, colònies, sortides) i del material socialitzat necessari per al bon funcionament.
  • Servei d’acollida matinal, de 8 a 9 del matí.
  • Servei de permanència de tarda, de 16,30 a 18.
  • Activitats extraescolars, de dilluns a divendres de 16,30 a 18.