Socialització llibres

Programa de Socialització de llibres i material didàctic   (Tríptic reutilització)

Des del curs 2006-2007, l’Escola Mare Nostrum treballa amb el Projecte de Socialització i Reutilització de llibres i material didàctic. Aquest projecte el va aprovar el Consell escolar i el va presentar al Departament d’Educació.

Objectius de l’activitat

 • Conscienciar als alumnes i a les famílies de la importància de reutilitzar els llibres de text.
 • Fomentar la responsabilitat de l’alumnat en la cura i bon ús del material.
 • Aconseguir un estalvi econòmic important per a les famílies.
 • Conscienciar a la comunitat educativa dels beneficis mediambientals de les polítiques de reutilització de llibres i materials educatius: promoure les 3R
 • Educar per al consum racional i sostenible i l’estalvi econòmic.
 • Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 • Fomentar valors com la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de compartir.
 • Millorar quantitativament i qualitativament els recursos didàctics disponibles al centre.

El projecte de socialització treballa els valors de la sostenibilitat, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat.

Al llarg dels anys hem vist que els nens i les nenes de l’Escola Mare Nostrum han treballat aquests valors de manera excel·lent. Els llibres han durat molt perquè la majoria dels  nens i les nenes, juntament amb les seves famílies, han cuidat i vetllat perquè els llibres continuïn en bon estat.

El projecte de reutilització de llibres però ha patit, al llarg de la seva implantació, canvis importants pel que fa al seu suport econòmic. Els primers anys, aquest Projecte era subvencionat pel Departament d’Ensenyament i, cada any, donava una subvenció per ajudar a finançar-lo. Les retallades en Educació han provocat que les subvencions que estaven destinades a aquest Projecte hagin trigat molt a cobrar-se i, actualment, aquestes han deixat de ser assumides pel Departament i no rebem cap ajut. Tot i així, l’Escola i l’AMPA sabem que cal continuar endavant amb aquest projecte però s’hauran de fer uns petits canvis:

–La quota de socialització segons el material que sigui necessari comprar.

– D’altra banda, a partir d’ara serà condició imprescindible ser soci de l’AMPA per poder beneficiar-se del projecte. De fet, la despesa econòmica que ens permet assumir aquest projecte l’està fent l’AMPA a partir de les quotes dels seus socis. Així mateix, la tasca d’organitzar com esborrar, classificar i ordenar els llibres quan acaba el curs per als alumnes del curs següent, una tasca realitzada pels pares i mares de l’AMPA.

– Degut a aquest punt anterior, caldrà abonar el preu de la quota de soci de l’AMPA  per família i la quota de socialització abans del 31 d’agost.

–  Els llibres que a part necessita cada infant: llibrets d’exercicis, quadernets, workbooks… els pagarà cada família amb una sola quota i haurà de fer-ho també durant els mesos d’estiu.

Entenem que aquest any hi ha molts canvis i que això pot generar dubtes respecte a  quin és el procediment que cal seguir així que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte tant des de l’Escola com des de l’AMPA.

Exemple de Decàleg de socialització, que signem tots els nens, nenes, pares i mares.

 1. Tots els llibres de text són propietat de l’escola
 2. Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No s’ha d’arrencar ja que és necessària per controlar la vida útil del llibre
 3. Si els professorat tutor t’autoritza escriu el teu nom no més amb llapis
 4. No treguis ni espatllis els folres dels llibres
 5. Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho a la mestra el més aviat possible.
 6. No escriguis ni subratllis a les pàgines dels llibres
 7. Al final de curs s’han de tornar tots els llibres a l’escola
 8. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar-los
 9. Si tothom hi col·labora podrem aprofitar els llibres durant molts anys
 10. En cas de desperfecte o pèrdua caldrà comprar un nou llibre o bé pagar el seu import.

Tríptic reutilització