Quotes Curs 2018-19

Quota AMPA 

Quota anual 65€

Modificacions del preu dels serveis que dona l’AMPA del Mare Nostrum als no socis.

En la última reunió de l’assemblea de l’AMPA es va acordar per unanimitat el següent punt:

  • Quota diferenciada de socis i no socis: Es presenta una proposta de crear una quota diferenciada entre els socis i no socis per tots aquells serveis que ofereix l’AMPA.
    S’aplicarà al preu normal un 5%. Aquesta proposta s’aprova en Assemblea (amb 23 votes a favor i cap en contra) i es farà efectiva a partir que s’enviï la comunicació d’aquesta acta a les famílies de l’escola.
    enllaça amb l’acta: ACTA de la ASSEMBLEA GENERAL de l’AMPA de 28 de Gener de 2019

Menjador:

Quota mensual d’ octubre a juny

Menjador 116,25 + Quota Serveis 18,75 =  Total 135€

1 dia o dies esporàdics 8,2 €
2 dies setmana 54,0 €
3 dies setmana 81,0 €
4 dies setmana 107,9 €

Nota:  En cas que el nen no pugui venir per causa justificada es farà un abonament de 3,60 €                en concepte de queviures  a partir del 3r. dia.

Extraescolars:

  • 1 Extraescolar      31,15€
  • 2 Extraescolars    46,73 € (25 % descompte)
  • 3 Extraescolars    65,73€ . (30 % descompte)
  • Natació Trimestral sessions de 45′ 125,7 trim/€   (41,9 al mes)

Servei Acollida Matí o Tarda (MAT i SAT):

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies
Mati o Tarda
30′ 3,5 7 10,5 14 18,5
1 h 7,5 15 22,5 30 37
1’5 h 11 22 33 44 55,5
Dies esporàdics 1 2 3 4 5
30? 2,5 5 7,5 10 12,5
1h 3,5 7 10,5 14 17,5
1’5 h 5,5 11 16,5 22 27,5
Acollida reunions 2 €