ANGLÈS

ANGLÈS (P3-P5)

  • Què es fa

Les classes es centren en la immersió lingüística i cultural de la llengua anglesa tan important avui dia. L’aprenentatge d’aquesta nova llengua contribuirà al fet que els nens adquireixin una base sòlida per a posteriors etapes escolars.

Angles1

Els nens i nenes absorbeixen el llenguatge de manera natural, acostumant l’oïda a la pròpia entonació dels professors nadius que els animen a copiar i reproduir el so de les paraules mitjançant jocs, cançons, contes i activitats lúdiques adequades a la seva edat. Els infants aprenen i es familiaritzen amb el vocabulari bàsic guanyant confiança, tot practicant en diferents contexts i divertint-se.

  •  Qui ho fa

 

El responsable de l’activitat és en Gwilym Owen, professor d’anglès qualificat per Cambridge CELTA amb una àmplia experiència amb nens i nenes a nivell de classes particulars, de grup i colònies d’anglès. Acompanyat de la Belén Love professora d’anglès també nativa i amb experiència amb nens i nenes.

 

  • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes des de P3 fins a P5 i el nombre màxim recomanat per grup és de 15 alumnes.

  •  Com es fa

Amb dos professors a l’aula permet adaptar les activitats a les necessitats individuals de l’alumnat, per tal d’oferir un aprenentatge més exhaustiu i personalitzat. D’aquesta manera es pot treballar en grups reduïts o bé en un de sol, segons convingui, facilitant així el seu aprenentatge. Això és vital pels més menuts, ja que les seves aptituds poden variar molt en aquestes edats.

Una classe comença passant llista dels alumnes perquè els professors i els infants es familiaritzin, encoratjant respostes bàsiques en anglès i donant-los confiança a utilitzar la llengua; per exemple:  “Has anyone seen Arnau?”, la resposta obtinguda per l’alumne pot ser un simple “yes Gwilym”. Aprofitem aquest mateix moment per a què els nens i nenes puguin berenar (quelcom ràpid i facil de menjar i/o beure) ho aprofitem també per introduir vocabulari d’aliments.

Seguidament es reforça la benvinguda amb la cançó i ball “hello” on treballen la memòria i Foto 3aprenen què cal dir al trobar-se amb algú. Un cop situats, s’introdueix el vocabulari clau de la setmana a través de preguntes i conversa, utilitzant fitxes amb dibuixos o fotografies, repetició a través de jocs, cançons o contes que estiguin relacionats. I finalment, es realitza una activitat manual o de dibuix sempre lligada al temari de la sessió. Aquest moment més tranquil permet donar atenció individualitzada a cadascun dels alumnes en les seves dificultats o bé reforçar les paraules clau.

Al final de la classe els pares són benvinguts a fer preguntes als professors. El contingut de cada classe (incluïnt links a videos/cançons es facilitarà a través del grup de whatsapp). Així mateix, els nens i nenes tenen una carpeta per guardar tots els treballs realitzats durant el curs (les cançons, els dibuixos…) que s’emportaran a casa d’aquesta manera els pares estan assabentats del què es va treballant durant el curs i poden participar en l’aprenentatge.