Calendari i Festes

Resum d’activitats de l’AMPA

Día

Esdevenement

Octubre 20155 Dimecres 21 Reunió AMPA
Novembre 2015 Dijous 8
Dimecres 21
Diumenge 22
Assemblea General 
Reunió AMPA
La truitada
Desembre 2015 Dimecres 16 Reunió AMPA
Gener 2016 Dissabte 5
Dimecres 20
Cavalcada de reis
Reunió AMPA
Febrer 2016 Dimecres 17 Reunió AMPA
Març 2016 Dimecres 9
Diumenge 13
Reunió AMPA
Botifarrada
Abril 2016 Dimecres 20 Reunió AMPA
Maig 2016 Dimecres 11
Dijous 19
Dissabte 21
Reunió AMPA
Xocolatada
Festa de l’escola
Juny 2016 Dimecres 1
Divendres 3
Dijous 20
Dimarts 29
Reunió AMPA
Assemblea General
Festa de comiat
Reunió AMPA