Com ens organitzem?

Com a associació disposem d’uns estatuts i una junta permanent escollida anualment a l’assemblea. (Estatuts AMPA Mare Nostrum Desembre 2013)

La junta permanent es reuneix un cop al mes en reunions obertes a tots els pares i mares de l’escola.

A més, l’AMPA compta amb diferents comissions dinamitzades per vocals d’aquesta junta