Comissió d’Acollida als Nouvinguts

Els objectius de la comissió de P3 anomenada “Acollida de nouvinguts” són:
IMG_20130927_172158
1. Informar a les famílies d’aspectes generals del funcionament de l’escola
2. Promoure la incorporació i la participació de les famílies a l’escola
3. Facilitar el procés de integració de les famílies nouvingudes a l’escola.
Responsable: Rosedgar Peña i Mireia Pujol

Contacte: nouvinguts@marenostrum-ampa.org