DIBUIX

DIBUIX

  • Què es fa

Els nens, al llarg del curs, manipulen i experimenten amb diferents tècniques de dibuix i foto 5materials. Es treballa el disseny i el dibuix adaptat a formats determinats. Es treballen disciplines de la il•lustració adaptades a cada nen, el seu ritme i les seves possibilitats. Es proposen exercicis per treballar conceptes com la perspectiva, l’anatomia, el moviment, l’expressivitat, etc. Conceptes bastant desconeguts i abstractes per a ells però es fa una introducció i tast adaptat al seu nivell.  Es realitzen dibuixos al natural, caricatura, retrat, creació de personatges, tècniques de color i d’altres.

  •  Qui ho fa

Els professors són l’Adrià Cervera i el Joan Redondo.

L’Adrià és il·lustrador freelance. Diplomatura d’Art Gràfic a l’Escola Joso de Còmic i el Grau Superior d’Il.lustració a l’Escola Llotja. Ha treballat en diferents revistes i publicacions, també a l’editorial Norma i durant molts anys treballant en projectes publicitaris. Experiència en diversos tallers amb nens. Actualment Coordinador pedagògic i de menjador a l’Escola, on també porta l’extraescolar de Dibuix des de fa 9 anys. També acompanya els més petits a natació.

El Joan és il·lustrador freelance. Diplomatura d’Art Gràfic a l’Escola Joso de Còmic, co-fundador de l’estudi de videojocs independent OXiAB Game Studio, ha treballat com a il·lustrador, dibuixant i grafista. Ja va exercir com a substitut i ajudant a l’extraescolar de dibuix durant el darrer curs i també com a monitor de taller de Còmic en altres centres. Juntament amb l’Adrià van coordinar i dirigir la setmana d’Art Mural i Dibuix del Casal d’Estiu de l’Ampa.

  • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de 3r a 6è. El número màxim recomanat per grup és de 15 alumnes.

  •  Com es fa

foto 4-1Es proposen diferents treballs. La durada depèn de la dificultat i l’acabat. S’explica el nom dels estris, i les eines utilitzades, el per què, com queda si es fa amb un material i amb una tècnica concreta i com quedaria si es fes d’una altra manera, s’experimenta i es posen en comú els treballs i els acabats.

Tota la programació d’aquesta extraescolar es treballa de manera diferent depenent de cada curs i grup. Si hi ha una commemoració, una festivitat o una convocatòria de concurs aprofitem l’avinentesa i ens hi impliquem.