Activitats Extraescolars

Us donem la benvinguda a l’espai on trobarà disponible tota la informació de les activitats extraescolars que s’imparteixen a l’Escola Mare Nostrum per al curs 2018-2019. (Tríptic Extraescolars 2018/19)

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 2018-2019

 • Lego Wedo 2.0   Nou!!
 • Anglès (de P3 a P5)
 • Futbol Sala (de P5 a 6è)
 • Judo (de P3 a 6è)
 • Natació (de P3 a P5)
 • Teatre musical (de P3 a 6è)
 • Expressió corporal (de P3 a 1r)
 • Iniciació esports (de P3 a P5)
 • Iniciació música (de P3 a P5)
 • Scratch (de 2n a 6è)
 • Bàsquet (de 1r a 6è)
 • Dibuix (de 3r a 6è)
 • Tennis (de1r a 6è)

ACOLLIDA

 • Acollida SAM /SAT (de P3 a 6è)

 

 LEGO WEDO 2.0

 • Què es fa

Estructures fetes amb lego que es poden programar al ordinador d’aquesta manera s’aprenen conceptes de robòtica i el funcionamen de maquinària simple. fomenta el treball en equip per resoldre els problemes que planteja l’activitat. de 2n a 6è.

ANGLÈS (P3-P5)

 • Què es fa

Les classes es centren en la immersió lingüística i cultural de la llengua anglesa tan important avui dia. L’aprenentatge d’aquesta nova llengua contribuirà al fet que els nens adquireixin una base sòlida per a posteriors etapes escolars.

Angles1

Els nens i nenes absorbeixen el llenguatge de manera natural, acostumant l’oïda a la pròpia entonació dels professors nadius que els animen a copiar i reproduir el so de les paraules mitjançant jocs, cançons, contes i activitats lúdiques adequades a la seva edat. Els infants aprenen i es familiaritzen amb el vocabulari bàsic guanyant confiança, tot practicant en diferents contexts i divertint-se.

 •  Qui ho fa

 

El responsable de l’activitat és en Gwilym Owen, professor d’anglès qualificat per Cambridge CELTA amb una àmplia experiència amb nens i nenes a nivell de classes particulars, de grup i colònies d’anglès. Acompanyat de la Belén Love professora d’anglès també nativa i amb experiència amb nens i nenes.

 

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes des de P3 fins a P5 i el nombre màxim recomanat per grup és de 15 alumnes.

 •  Com es fa

Amb dos professors a l’aula permet adaptar les activitats a les necessitats individuals de l’alumnat, per tal d’oferir un aprenentatge més exhaustiu i personalitzat. D’aquesta manera es pot treballar en grups reduïts o bé en un de sol, segons convingui, facilitant així el seu aprenentatge. Això és vital pels més menuts, ja que les seves aptituds poden variar molt en aquestes edats.

Una classe comença passant llista dels alumnes perquè els professors i els infants es familiaritzin, encoratjant respostes bàsiques en anglès i donant-los confiança a utilitzar la llengua; per exemple:  “Has anyone seen Arnau?”, la resposta obtinguda per l’alumne pot ser un simple “yes Gwilym”. Aprofitem aquest mateix moment per a què els nens i nenes puguin berenar (quelcom ràpid i facil de menjar i/o beure) ho aprofitem també per introduir vocabulari d’aliments.

Seguidament es reforça la benvinguda amb la cançó i ball “hello” on treballen la memòria i Foto 3aprenen què cal dir al trobar-se amb algú. Un cop situats, s’introdueix el vocabulari clau de la setmana a través de preguntes i conversa, utilitzant fitxes amb dibuixos o fotografies, repetició a través de jocs, cançons o contes que estiguin relacionats. I finalment, es realitza una activitat manual o de dibuix sempre lligada al temari de la sessió. Aquest moment més tranquil permet donar atenció individualitzada a cadascun dels alumnes en les seves dificultats o bé reforçar les paraules clau.

Al final de la classe els pares són benvinguts a fer preguntes als professors. El contingut de cada classe (incluïnt links a videos/cançons es facilitarà a través del grup de whatsapp). Així mateix, els nens i nenes tenen una carpeta per guardar tots els treballs realitzats durant el curs (les cançons, els dibuixos…) que s’emportaran a casa d’aquesta manera els pares estan assabentats del què es va treballant durant el curs i poden participar en l’aprenentatge.

FUTBOL SALA 

 • Què es fa

L’activitat de futbol sala té per objectiu principal que els participants coneguin i practiquin l’esport a través d’activitats, jocs i l’ensenyament de les tècniques o fonaments bàsics adaptats a cada nivell del grup. Amb aquesta activitat es desenvolupen les habilitats motrius delsparticipants alhora que es treballa la relació entre els participants, el joc en equip i la cooperació.

 •  Qui ho fa

El monitor responsable d’aquesta activitat és Víctor Barreda: Grau superior en Animació d’Activitats Fisicoesportives i monitor de futbol sala del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Experiència en el lleure, campus esportius d’estiu i varis anys d’entrenador en lligues escolars. Estudiant del Grau d’Educació Social.

Víctor                              Jairo                                                                         

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de P5 fins a 6è. El número màxim recomanat per grup és de  20 alumnes.

 •  Com es fa

Part inicial

Els primers 15 minuts de la sessió estaran destinats a que puguin berenar (dos galetes i un suc, per exemple, res contundent) i per què tinguin uns minuts d’esbarjo abans de començar l’extraescolar.

Es comença la sessió amb un joc (amb o sense pilota), o directament es treballen elementstècnics propis del futbol sala (control, passada, conducció……), ja sigui de manera individual, per parelles o en equip, amb l’objectiu que el nen estigui la major part del temps en contacte amb la pilota però sobretot que comenci a activar-se per a estar preparat per a la resta de la sessió.

Part principal

És on es treballa el contingut específic de la sessió (dribling / protegir la pilota / habilitat + conducció + xut / atac-defensa /defensa-atac…) mitjançant un partit amb objectius molt concrets o jocs molt més específics que a la part inicial.

Part final

Estiraments conjunts de totes les participants dirigida per a una d’elles. Amb això relaxem la musculatura alhora que es pot fer un feedback de la sessió.JUDO

 • Què es fa

A classe de Judo…

-Es defineixen les normes entre tots i s’ajuda a complir-les, entenent les diferències individuals, apreciant i integrant la diversitat.

-S’aprèn les bases tècniques i tàctiques l’esport i desenvolupem les capacitats físiques condicionals pròpies de cada etapa.

-Es valora l’esforç, propi i el dels altres, respectant les possibilitats de tothom.

-Es treballa de manera cooperativa, resolent reptes físics, acceptant el nostre paper dintre del grup integrant a tots els participants.

Es millora la imatge personal i la capacitat d’autocontrol

S’aprèn a gaudir del procés d’aprenentatge i contextualitzem que és l’èxit i el fracàs.

 •  Qui ho fa

Adrià Pérez de Nanclares, cinturó negre 1er Dan i Tècnic Esportiu especialitzat en judo. Dedicat professionalment a l’esport des de l’any 2001. Actualment dóna classes també a altres escoles i entrena als equips de tecnificació del Club de Judo la Salle Horta, també és responsable del taller esportiu  del programa “De déu a una” adreçat a adolescents en risc d’exclusió social del districte de Nou Barris.

 

 

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a l’alumnat de P3 fins 6è . El nombre màxim recomanat per grup és de 15 alumnes per grup.IMG-20140603-00422

 •  Com es fa

S’utilitzen jocs cooperatius, contes, jocs de coneixement del propi cos, dinàmiques de grup i formes jugades d’oposició propiciant així escenaris i situacions on es treballa de manera individualitzada totes les respostes que sorgeixen, tant a nivell físic com esportiu, donant eines de gestió emocional per a enfrontar-se als reptes, a l’èxit i al fracàs.

NATACIÓ

 • Què es fa

Iniciació esportiva en l’especialitat de natació adreçada a alumnes d’infantil amb la finalitat de tenir una familiarització satisfactòria amb el medi aquàtic i així poder gaudir dels beneficis de salut i benestar que comporta. Cal tenir en compte que per l’edat dels nens/es aquesta familiarització es fa de manera progressiva i gradual per evitar angoixes i pors.

Es desenvolupa en 4 Nivells:IMG_1298

NIVELL 1 “FOCA”

Familiarització amb l’aigua. Per aquest grup els objectius són: el coneixement i contacte amb el monitor/a, medi aquàtic i material auxiliar.

NIVELL 2 “DOFÍ”

Familiarització amb l’aigua. Els objectius a assolir són: l’inici a l’adaptació, l’orientació, les posicions i  els equilibris dins del medi aquàtic.

NIVELL 3 “CAVALLET BLANC”

Familiarització amb l’aigua.  Els seus objectius són l’activitat motriu, el domini del cos i la relaxació dins del medi aquàtic.

NIVELL 4 “CAVALLET GROC”

Inici a l’autonomia dins del medi aquàtic. Objectius: orientar l’activitat motriu, inici a la coordinació, conscienciació de la respiració i experimentació de la flotació.

 • Qui ho fa

L’activitat la imparteixen tres tècnics de Club Esportiu Horta depenent del grup.

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de P3, P4 i P5 i el nombre màxim d’alumnes recomanat per grup és de 8 alumnes per tècnic; encara que sempre s’intenta que en el grup d’inici (normalment alumnes de P3) el nombre sigui inferior i els grups més avançats pot ser sigui algun alumne més ja que poden seguir una dinàmica de treball amb exercicis establerts i amb més continuïtat.

 •  Com es fa

A 3/4 de 17h els nens entren a l’àrea de la piscina, deixen les tovalloles o barnussos al carro que correspon al seu grup i es desplacen amb el tècnic a l’espai que tenen assignat per fer l’activitat. Fan 30/35 minuts de la programació establerta del seu nivell i els últims minuts els deixen una estona de jocs lliures, per a que puguin experimentar posicions, es relaxin i juguin amb els altres nens/es amb un medi que no és l’habitual.

Finalitzat aquest temps surten de l’aigua i es porten en fila cap a la dutxa per aclarir el clor, es posen les tovalloles o barnussos i es tornen amb els monitors/es de l’escola perquè es canviïn als vestidors.

Durant el curs els tècnics fan una avaluació interna trimestral i el mes de maig fan una de global de la part tècnica així com de l’habituació i progressió de l’infant. D’aquesta avaluació final es fa un informe per a les famílies i la jornada de portes obertes se’ls hi entrega el distintiu corresponent del nivell assolit per a cada l’alumne.

 •  Quan

El curs comença el mes d’octubre i finalitza el mes de juny seguint el calendari escolar, per tal de poder fer una adaptació correcta i amb un seguiment raonable. L’activitat es realitza els dimecres, els alumnes es recullen a las 16:10h i es traslladen al Centre Esportiu Municipal Horta pels monitors/es de l’escola (Bernat Castellvell, Saray Lozano, Biti Paredes i Adrià Cervera). L’horari de l’activitat pròpiament esportiva és de 16:45h a 17:30h. La recollida per part de les famílies es fa de 17.50h a les 18h a les instal•lacions de la Centre Esportiu.

 •  On

Les classes es realitzen a la piscina del Centre Esportiu Municipal Horta (Carrer de Feliu i Codina, 27).

TEATRE MUSICAL

 • Què es fa

S’apropa el teatre als infants, se’ls introdueix dins del món del teatre i s’ofereix un petit tastet de les diferents disciplines que es posen en pràctica: cant, ball, interpretació… En general la interpretació ajuda que els nens prenguin consciència, superin i millorin aspectes com: timidesa, dicció, treball en equip i parlar en públic. Tot és més senzill aprendre-ho a controlar i concretament les emocions a partir d’un personatge de ficció.

 •  Qui ho fa

La responsable de l’activitat és Gemma Egea, amb una àmplia formació en dansa, cant i interpretació. Professional del teatre des de fa més de vintanys. Actualment forma part de la companyia Dreams Teatre com a actriu i sòcia (www.dreamsteatre.com). També des de l’any 1997 i fins a l’actualitat, desenvolupa tasques d’ensenyament de teatre musical i dansa per a nens/es i joves de diferents escoles i centres de Barcelona, amb edats des dels dos anys fins als vint. Col.labora com a suport la Biti Paredes.

 

Gemma Egea                                                                               Biti Paredes

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de P3 fins a 6è. El nombre màxim d’alumnes recomanat és de 15 nens per grup.

 •  Com es fa

L’activitat es desenvolupa posant en pràctica durant tot un any escolar la representació d’una obra teatral que es representa al final de curs. Durant el primer trimestre es treballa a partir de l’experimentació mitjançant el joc teatral, improvisació, conèixer i treballar dins d’un IMG-20140605-00523escenari, aprendre a parlar i a projectar la veu com a tècniques per cantar adequadament i coreografies. Aquesta primera fase serveix perquè els nens estiguin còmodes jugant a fer teatre i perdin la por i la vergonya de parlar i sortir davant d’un públic. També perquè els monitors puguin conèixer i saber el que poden treure i exigir a cada nen/a. Cadascú té el seu procés, tant grans com petits. Per això és molt important que comencin l’activitat a principi de curs i respectin l’assistència.

A partir del segon trimestre es comença a preparar l’obra de teatre amb cançons en la qual es posa a la pràctica tot l’ après en la fase inicial. Els nens i nenes comencen a conèixer més a prop el teatre a partir d’un personatge, entren en els diferents aspectes que comporta posar en peu una petita obra de teatral adaptada a la seva edat.

EXPRESSIÓ CORPORAL

 •  Què es fa

Extraescolar en la qual el cos n’és l’eina principal, s’hi treballa la coordinació, la rítmica i la memòria física.

Es proposa tractar una temàtica per trimestre fent activitats que girin entorn el tema escollit. Pot ser un compositor, un pintor, un ballarí, un poeta…

Es treballarà l’improvisació, la percepció de sensacions, la memòria, el ritme, la relaxació, el cos com a unitat, la consciencia espacial, la relació amb els companys i les companyes…

Es faran portes obertes al acabar cada trimestre i al final de curs es farà la mostra de l’espectacle creat a partir d’una historia creada, “El Roure perdut” que endinsarà als nens i nenes al plaer de la música i la dansa.

 •  Qui ho fa

La responsable de l’activitat és la Carlota Martínez de Carvajal, formada a l’Institut del Teatre de Barcelona en Dansa i graduada en Història de l’Art a la Universitat de Barcelona. Desenvolupa tasques d’ensenyament de dansa a Centres d’Art junt amb altres projectes artístics. També treballa a l’escola com a monitora de menjador i és referent de 3er. Ha realitzat tallers de Dansa i ball tant com a extraescolar a l’Escola i al Casal d’Estiu.

 •  A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de P3 a 1r. El nombre màxim recomanat és de 15 nens per grup.

 •  Com es fa

Les classes sempre s’inicien amb un breu escalfament construït a base de jocs. Es proposa anar treballant dues o tres coreografies al llarg del curs que permetin als mes petits anar enriquint la memòria física, l’audició musical i la coordinació amb els moviments dels companys. Aquestes coreografies seran presentades als pares trimestralment. Les activitats paral·leles a les coreografies

aniran enfocades al foment de la creativitat, de la inhibició i a la interacció amb elements que els permetin gaudir de noves maneres la dansa. Totes les classes acaben amb un estirament i amb exercissis de relaxació.

 

INICIACIO ESPORTS

 • Què es fa

L’objectiu fonamental de la activitat es el coneixement i familiarització dels nens amb els diferents tipus de modalitats esportives.

Tractarem tots els esports de forma igualitària, el que podrà fer que el nen tingui un primer contacte amb diferents tipus d’esports tan col·lectius com individuals. Això provocarà que el nen pugui conèixer una gran diversitat d’esports; futbol, basquet, handbol, voleibol, tenis, ping – pong i d’altres no tant coneguts y alternatius com l’Ultimate, el Korfballl, el golf i molts altres més esports.

Es fomentarà el treball en grup tant en els esports individuals com en els col·lectius i el fil conductor en la dinamització de l’activitat sempre serà el joc i les activitats lúdiques.

Sempre tractarem els esports d’acord al moment maduratiu del nen (psicomotriu i cognitiu). Es millorarà la condició física d’una forma genèrica el que provocarà un domini corporal i postural harmònic.

El nen haurà que comportar-se d’acord a uns hàbits i unes normes que el portin cap a una autonomia personal i una col·laboració i interacció  amb un grup de companys.

Aquesta activitat està dirigida a tots el nens que els hi agradi l’esport en general però cap en particular, i vulguin gaudir de l’esport en general.

– Qui ho fa

El responsable de les activitats és Gerard Torres Badenas. Especialista en esport i lleure. Llicenciat en C.A.F.E, mòdul de Grau superior en Activitat Física i de l’Esport, director de lleure, Máster en atenció al professorat, Socorrista, entrenador personal, tècnic de Pàdel i Tennis, entrenador de Handbol, futbol sala, preparador físic,  amb formació i experiència amb la metodologia utilitzada amb tot tipus d’esports. D’altra banda, també treballa a l’escola com a monitor de menjador i del casal d’estiu des de fa uns anys.

 • A qui va dirigida

Ràtio de participació: Màxim 14 nens i nenes.

Edats de participació: De P3 a P5.

 


SERVEI D’ACOLLIDA MATI I TARDA

 • Què es fa

En aquest activitat els participants poden fer joc lliure o dirigit, també fan tallers i manualitatsLudo3 o relacionats amb festes de la escola com el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi… Entre els avantatges que ofereix aquesta activitat hi ha: oferir material lúdic als nens segons els seus gustos, habilitats i possibilitats; promoure el joc en grup segons l’edat per estimular la cooperació solidària i de participació; afavorir l’adquisició de pertinença per mitjà del coneixement de la història i les tradicions; definir la seva identitat nacional i l’ocupació del temps lliure perquè sigui productiu.

 • Qui ho fa

La responsable del S.A.T.(Servei Acollida de Tarda) és la Beatriz Bua, actualment monitora referent de 4rt, monitora de lleure, menjador i extraescolars de la escola. També exerceix com a vetlladora en horari lectiu.

 • A qui va dirigidaLudo1

L’activitat va dirigida a alumnes de P3 a 6è. El número màxim recomanat per grup és de 15 alumnes.

 •  Com es fa

A les 16:30h es recull als nens petits a les seves classes i els grans van sols quan surten de classe. Quan ja hi són tots, berenen i després poden jugar al que volen; si hi ha alguna manualitat organitzada la poden fer si els hi ve de gust, encara que s’insisteix a fer-la per treballar tots junts. Els més grans també poden aprofitar per fer deures.

BÀSQUET

 • Què es fa

Consisteix en l’aprenentatge i el desenvolupament de la pràctica del bàsquet promocionant1 l’esport d’equip i els seus valors educatius que projecta entre els infants tot complementant la tasca educativa de les escoles.

Els nens/es gaudeixen de l’esport mentre s’inicien al bàsquet i n’aprenen i executen els principis tècnics individuals i els aspectes del treball i cooperació en equip.

 

 • Qui ho fa

Els responsables de l’activitat són l’Oriol Such, coordinador de l’Escola de Bàsquet del CB la Salle Horta, juntament amb la resta d’entrenadors de l’Escola del Club.

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de 1r a 6è

 •  Com es fa

A les 16:30h els entrenadors responsables recullen els nens/es al Mare Nostrum. Es berena a l’escola i es trasllada el grup fins a les instal·lacions de la Salle Horta.4

L’activitat comença a les 17, i durant aquesta es combina la realització de jocs relacionats amb la pràctica d’aquest esport amb l’execució de diversos exercicis on es centra l’esforç en la millora i el desenvolupament de cadascun dels aspectes motrius, tècnics i tàctics a treballar segons l’edat dels nens/es.

L’activitat finalitza a les 18h amb la recollida per part de les famílies a les instal·lacions de la Salle Horta.

 • On

L’activitat es fa a les instal·lacions esportives de La Salle Horta (C/ Doctor Letamendi núm. 63).

DIBUIX

 • Què es fa

Els nens, al llarg del curs, manipulen i experimenten amb diferents tècniques de dibuix i foto 5materials. Es treballa el disseny i el dibuix adaptat a formats determinats. Es treballen disciplines de la il•lustració adaptades a cada nen, el seu ritme i les seves possibilitats. Es proposen exercicis per treballar conceptes com la perspectiva, l’anatomia, el moviment, l’expressivitat, etc. Conceptes bastant desconeguts i abstractes per a ells però es fa una introducció i tast adaptat al seu nivell.  Es realitzen dibuixos al natural, caricatura, retrat, creació de personatges, tècniques de color i d’altres.

 •  Qui ho fa

Els professors són l’Adrià Cervera i el Joan Redondo.

L’Adrià és il·lustrador freelance. Diplomatura d’Art Gràfic a l’Escola Joso de Còmic i el Grau Superior d’Il.lustració a l’Escola Llotja. Ha treballat en diferents revistes i publicacions, també a l’editorial Norma i durant molts anys treballant en projectes publicitaris. Experiència en diversos tallers amb nens. Actualment Coordinador pedagògic i de menjador a l’Escola, on també porta l’extraescolar de Dibuix des de fa 9 anys. També acompanya els més petits a natació.

El Joan és il·lustrador freelance. Diplomatura d’Art Gràfic a l’Escola Joso de Còmic, co-fundador de l’estudi de videojocs independent OXiAB Game Studio, ha treballat com a il·lustrador, dibuixant i grafista. Ja va exercir com a substitut i ajudant a l’extraescolar de dibuix durant el darrer curs i també com a monitor de taller de Còmic en altres centres. Juntament amb l’Adrià van coordinar i dirigir la setmana d’Art Mural i Dibuix del Casal d’Estiu de l’Ampa.

 • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de 3r a 6è. El número màxim recomanat per grup és de 15 alumnes.

 •  Com es fa

foto 4-1Es proposen diferents treballs. La durada depèn de la dificultat i l’acabat. S’explica el nom dels estris, i les eines utilitzades, el per què, com queda si es fa amb un material i amb una tècnica concreta i com quedaria si es fes d’una altra manera, s’experimenta i es posen en comú els treballs i els acabats.

Tota la programació d’aquesta extraescolar es treballa de manera diferent depenent de cada curs i grup. Si hi ha una commemoració, una festivitat o una convocatòria de concurs aprofitem l’avinentesa i ens hi impliquem.

 

TENNIS

 • Què es fa

Aquesta activitat permet oferir al nen/a el coneixement necessari per la pràctica del tennis. Dirigida als nens i nenes de primària perquè consolidin el seu coneixement sobre el tennis (a nivell col·lectiu i individual).IMG-20140606-00560

Es practicarà el tennis per mitjà del joc i les activitats proposades. El material i el tipus d’activitats permetran l’adquisició de les habilitat del tennis d’una manera natural i fàcil. Els coneixements i la pràctica s’adaptaran per a cada grup d’edat.

En aquesta activitat busquem un desenvolupament integral en el participant per mitjà del joc, l’esport del tennis, la coordinació,  l’adquisició d’habilitats motrius bàsiques i específiques, l’adquisició de valors i actituds positives, l’experimentació, el treball autònom o amb grup, la resolució de problemes, el foment de la creativitat, l’autonomia, l’autoestima, la responsabilitat, el respecte, la cooperació, la honestedat i la capacitat crítica.

 •  Qui ho fa

El responsable de les activitats és Gerard Torres Badenas. Especialista en esport i lleure. Llicenciat en C.A.F.E, mòdul de Grau superior en Activitat Física i de l’Esport, director de lleure, Máster en atenció al professorat, Socorrista, entrenador personal, tècnic de Pàdel i Tennis, entrenador de Handbol, futbol sala, preparador físic,  amb formació i experiència amb la metodologia utilitzada amb tot tipus d’esports. D’altra banda, també treballa a l’escola com a monitor de menjador i del casal d’estiu des de fa uns anys.

 • A qui va dirigida

Ràtio de participació: Màxim 20 nens i nenes.

Edats de participació: De 1r a 6è