INICIACIÓ ESPORTS

INICIACIO ESPORTS

  • Què es fa

L’objectiu fonamental de la activitat es el coneixement i familiarització dels nens amb els diferents tipus de modalitats esportives.

Tractarem tots els esports de forma igualitària, el que podrà fer que el nen tingui un primer contacte amb diferents tipus d’esports tan col·lectius com individuals. Això provocarà que el nen pugui conèixer una gran diversitat d’esports; futbol, basquet, handbol, voleibol, tenis, ping – pong i d’altres no tant coneguts y alternatius com l’Ultimate, el Korfballl, el golf i molts altres més esports.

Es fomentarà el treball en grup tant en els esports individuals com en els col·lectius i el fil conductor en la dinamització de l’activitat sempre serà el joc i les activitats lúdiques.

Sempre tractarem els esports d’acord al moment maduratiu del nen (psicomotriu i cognitiu). Es millorarà la condició física d’una forma genèrica el que provocarà un domini corporal i postural harmònic.

El nen haurà que comportar-se d’acord a uns hàbits i unes normes que el portin cap a una autonomia personal i una col·laboració i interacció  amb un grup de companys.

Aquesta activitat està dirigida a tots el nens que els hi agradi l’esport en general però cap en particular, i vulguin gaudir de l’esport en general.

– Qui ho fa

El responsable de les activitats és Gerard Torres Badenas. Especialista en esport i lleure. Llicenciat en C.A.F.E, mòdul de Grau superior en Activitat Física i de l’Esport, director de lleure, Máster en atenció al professorat, Socorrista, entrenador personal, tècnic de Pàdel i Tennis, entrenador de Handbol, futbol sala, preparador físic,  amb formació i experiència amb la metodologia utilitzada amb tot tipus d’esports. D’altra banda, també treballa a l’escola com a monitor de menjador i del casal d’estiu des de fa uns anys.

  • A qui va dirigida

Ràtio de participació: Màxim 14 nens i nenes.

Edats de participació: De P3 a P5.