JUDO

JUDO

  • Què es fa

A classe de Judo…

-Es defineixen les normes entre tots i s’ajuda a complir-les, entenent les diferències individuals, apreciant i integrant la diversitat.

-S’aprèn les bases tècniques i tàctiques l’esport i desenvolupem les capacitats físiques condicionals pròpies de cada etapa.

-Es valora l’esforç, propi i el dels altres, respectant les possibilitats de tothom.

-Es treballa de manera cooperativa, resolent reptes físics, acceptant el nostre paper dintre del grup integrant a tots els participants.

–Es millora la imatge personal i la capacitat d’autocontrol

–S’aprèn a gaudir del procés d’aprenentatge i contextualitzem que és l’èxit i el fracàs.

  •  Qui ho fa

Adrià Pérez de Nanclares, cinturó negre 1er Dan i Tècnic Esportiu especialitzat en judo. Dedicat professionalment a l’esport des de l’any 2001. Actualment dóna classes també a altres escoles i entrena als equips de tecnificació del Club de Judo la Salle Horta, també és responsable del taller esportiu  del programa “De déu a una” adreçat a adolescents en risc d’exclusió social del districte de Nou Barris.

 

 

  • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a l’alumnat de P3 fins 6è . El nombre màxim recomanat per grup és de 15 alumnes per grup.IMG-20140603-00422

  •  Com es fa

S’utilitzen jocs cooperatius, contes, jocs de coneixement del propi cos, dinàmiques de grup i formes jugades d’oposició propiciant així escenaris i situacions on es treballa de manera individualitzada totes les respostes que sorgeixen, tant a nivell físic com esportiu, donant eines de gestió emocional per a enfrontar-se als reptes, a l’èxit i al fracàs.