NATACIÓ

NATACIÓ

  • Què es fa

Iniciació esportiva en l’especialitat de natació adreçada a alumnes d’infantil amb la finalitat de tenir una familiarització satisfactòria amb el medi aquàtic i així poder gaudir dels beneficis de salut i benestar que comporta. Cal tenir en compte que per l’edat dels nens/es aquesta familiarització es fa de manera progressiva i gradual per evitar angoixes i pors.

Es desenvolupa en 4 Nivells:IMG_1298

NIVELL 1 “FOCA”

Familiarització amb l’aigua. Per aquest grup els objectius són: el coneixement i contacte amb el monitor/a, medi aquàtic i material auxiliar.

NIVELL 2 “DOFÍ”

Familiarització amb l’aigua. Els objectius a assolir són: l’inici a l’adaptació, l’orientació, les posicions i  els equilibris dins del medi aquàtic.

NIVELL 3 “CAVALLET BLANC”

Familiarització amb l’aigua.  Els seus objectius són l’activitat motriu, el domini del cos i la relaxació dins del medi aquàtic.

NIVELL 4 “CAVALLET GROC”

Inici a l’autonomia dins del medi aquàtic. Objectius: orientar l’activitat motriu, inici a la coordinació, conscienciació de la respiració i experimentació de la flotació.

  • Qui ho fa

L’activitat la imparteixen tres tècnics de Club Esportiu Horta depenent del grup.

  • A qui va dirigida

L’activitat va dirigida a alumnes de P3, P4 i P5 i el nombre màxim d’alumnes recomanat per grup és de 8 alumnes per tècnic; encara que sempre s’intenta que en el grup d’inici (normalment alumnes de P3) el nombre sigui inferior i els grups més avançats pot ser sigui algun alumne més ja que poden seguir una dinàmica de treball amb exercicis establerts i amb més continuïtat.

  •  Com es fa

A 3/4 de 17h els nens entren a l’àrea de la piscina, deixen les tovalloles o barnussos al carro que correspon al seu grup i es desplacen amb el tècnic a l’espai que tenen assignat per fer l’activitat. Fan 30/35 minuts de la programació establerta del seu nivell i els últims minuts els deixen una estona de jocs lliures, per a que puguin experimentar posicions, es relaxin i juguin amb els altres nens/es amb un medi que no és l’habitual.

Finalitzat aquest temps surten de l’aigua i es porten en fila cap a la dutxa per aclarir el clor, es posen les tovalloles o barnussos i es tornen amb els monitors/es de l’escola perquè es canviïn als vestidors.

Durant el curs els tècnics fan una avaluació interna trimestral i el mes de maig fan una de global de la part tècnica així com de l’habituació i progressió de l’infant. D’aquesta avaluació final es fa un informe per a les famílies i la jornada de portes obertes se’ls hi entrega el distintiu corresponent del nivell assolit per a cada l’alumne.

  •  Quan

El curs comença el mes d’octubre i finalitza el mes de juny seguint el calendari escolar, per tal de poder fer una adaptació correcta i amb un seguiment raonable. L’activitat es realitza els dimecres, els alumnes es recullen a las 16:10h i es traslladen al Centre Esportiu Municipal Horta pels monitors/es de l’escola (Bernat Castellvell, Saray Lozano, Biti Paredes i Adrià Cervera). L’horari de l’activitat pròpiament esportiva és de 16:45h a 17:30h. La recollida per part de les famílies es fa de 17.50h a les 18h a les instal•lacions de la Centre Esportiu.

  •  On

Les classes es realitzen a la piscina del Centre Esportiu Municipal Horta (Carrer de Feliu i Codina, 27).