TENNIS

  • Què es fa

Aquesta activitat permet oferir al nen/a el coneixement necessari per la pràctica del tennis. Dirigida als nens i nenes de primària perquè consolidin el seu coneixement sobre el tennis (a nivell col·lectiu i individual).IMG-20140606-00560

Es practicarà el tennis per mitjà del joc i les activitats proposades. El material i el tipus d’activitats permetran l’adquisició de les habilitat del tennis d’una manera natural i fàcil. Els coneixements i la pràctica s’adaptaran per a cada grup d’edat.

En aquesta activitat busquem un desenvolupament integral en el participant per mitjà del joc, l’esport del tennis, la coordinació,  l’adquisició d’habilitats motrius bàsiques i específiques, l’adquisició de valors i actituds positives, l’experimentació, el treball autònom o amb grup, la resolució de problemes, el foment de la creativitat, l’autonomia, l’autoestima, la responsabilitat, el respecte, la cooperació, la honestedat i la capacitat crítica.

  •  Qui ho fa

El responsable de les activitats és Gerard Torres Badenas. Especialista en esport i lleure. Llicenciat en C.A.F.E, mòdul de Grau superior en Activitat Física i de l’Esport, director de lleure, Máster en atenció al professorat, Socorrista, entrenador personal, tècnic de Pàdel i Tennis, entrenador de Handbol, futbol sala, preparador físic,  amb formació i experiència amb la metodologia utilitzada amb tot tipus d’esports. D’altra banda, també treballa a l’escola com a monitor de menjador i del casal d’estiu des de fa uns anys.

  • A qui va dirigida

Ràtio de participació: Màxim 20 nens i nenes.

Edats de participació: De 1r a 6è